Spracovanie zásielok - Akord DM

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spracovanie zásielok

Služby
Najčastejšie otázky
 
 
Aké sú výhody direct mailingu?
 
Adresnosť - osobné oslovenie dodáva zásielke väčšiu váhu, takže personalizácia je na mieste. Rôznorodosť – od jednoduchej listovej zásielky až po komplikované zásielky. Merateľnosť – na základe odozvy určiť náklady na jednu zásielku a tým zistiť návratnosť. A v neposlednom rade je to možnosť testovať – rozdeliť skupiny s rôznou formou oslovenia, vyhodnotením zistiť najefektívnejší spôsob.
 
 
Aký materiál môžeme zabezpečiť?
 
V podstate všetko, čo je potrebné na zaslanie direct mailingu.
Hlavičkový papier, obálky bez alebo s farebnou potlačou, adresné štítky, baliaci a doplnkový materiál. Samozrejme akúkoľvek časť spotrebného materiálu môžete dodať aj Vy. Spotrebný materiál môžeme pre vás vytlačiť aj vo väčšom množstve na sklad a priebežne ho používať na jednotlivé akcie. Ponúkame tak isto polygrafickú produkciu na základe grafických podkladov, takže sa nemusíte starať ani o túto časť realizácie mailingu.
 

Aké základné informácie potrebujeme zadať na vypracovanie kalkulácie?
 
Cieľová skupinu – počet zásielok, ak dodáte databázu Vy, ak chcete prenájom adries od nás, treba zadefinovať kritéria výberu, na základe toho Vám oznámime celkový počet záznamov. Prípadne Vám zašleme zoznam kritérii, na základe ktorého si môžete sami zadefinovať cieľovú skupinu, ktorá najlepšie bude zodpovedať Vašim požiadavkam.  
Región – zásielky distribuované len na území Slovenskej republiky, prípadne zahraničia.
Počet – celkový počet zásielok, ak bude rozdelený na niekoľko častí s rozdielnym obsahom aj ich jednotlivý počet.
Formát zásielky – typ obálky (DL, C5, C4, iný), ak dodáme obálky my, farebnosť (ak bude možnosť, tak aj náhľad), dodanie grafického podkladu prípadne iný formát zásielky (balík, iné)
Obsah zásielky – čo všetko bude obsahovať zásielka, ak materiál dodáte Vy (všeobecný alebo personalizovaný list, počet a špecifikácia príloh – formát, gramáž papiera, výsledný formát v ktorom sa príloha dodá), ak polygrafickú produkciu zabezpečíme my, tak k predchádzajúcim položkám aj farebnosť jednotlivých príloh.
  
 
Ako dlho trvá realizácia direct mailu od zadania po podaj?
 
Zaleží na celkovom počte zásielok, od termínu dodania všetkých podkladov. Pri menších počtoch (do 5 000 ks) sa tento čas skôr pohybuje v hodinách ako v dňoch.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky