Potlač obálok - Akord DM

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Potlač obálok

Služby
Najčastejšie otázky
 
 
Aký typ obálok?
 
Štandardne C6, DL, C6/5, C5, B5, C4, B4 + neštandardné podľa ponuky.


Ak chceme kúpiť len čisté obálky?
 
Zadefinujte typ, pripravíme cenovú ponuku. 
 
 
Ak chceme potlačiť obálky spolu s variabilnými dátami?
 
Väčšinou využívajú klienti možnosť potlačiť obálku odosielateľom, adresátom + ďalšie variabilné dáta naraz na laserovej tlačiarni s následným spracovaním kompletnej zásielky. Je však možné potlačiť obálky bez ďalšieho spracovania. Priamo na obálky tlačíme do formátu B5.


Ak chceme dodať obálky s logom?
 
Zadefinujte typ obálky, farebnosť, pripravíme cenovú ponuku. 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky