Prenájom adries - Akord DM

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prenájom adries

Služby
Najčastejšie otázky
 
 
Aký je počet záznamov v databáze B2B?
 
Databáza B2B obsahuje viac ako 300 000 právnických osôb.
 
 
Aké položky obsahuje záznam?
 
IČO, názov, ulica, PSČ, obec, kraj, okres, právna forma, dátum vzniku, druh vlastníctva, predmet činnosti (SK-NACE), počet pracovníkov, obrat.
 
 
Ako často sa aktualizujú?
 
Priebežne z dostupných zdrojov (periodiká, katalógy) a z realizovaných direct mailingových akcií. Každá vrátená zásielka sa zaznamená, dostane sa do stavu „stop“ a v ďalšom procese sa neprenajíma až do času, keď sa nám podarí adresu zaktualizovať. Ďalším kritériom pre nepoužívanie adresy okrem nedoručiteľnosti môže byť aj iný dôvod (likvidácia, v konkurze, dlžník, pozastavená činnosť).  
 
 
Aká je garancia adries?
 
Ponúkame 100 % garanciu, aj keď reálne vieme, že je to priam nemožné dosiahnuť. Ale prečo by ste mali platiť za adresu, z ktorej sa zásielka vráti z dôvodu „adresát neznámy“? Nedodali sme zásielku kam ste požadovali, nezaslúžime si takúto adresu faktúrovať. Za každú prenajatú adresu, ktorá sa vráti a následne nám ju poskytnete k aktualizácii, vrátime čiastku, za ktorú ste si adresu prenajali. Okrem tejto čiastky máme pre Vás pripravené aj ďalšie položky, ktoré Vám dokážeme za každú vrátenú zásielku dobropisovať. Ktoré? Informujte sa na našej e-mailovej adrese.
 
 
Ak máme databázu a chceme ju doplniť o nové adresy?
 
Vlastníte firemnú databázu, chcete ju rozšíriť, ale nechcete si prenajať databázu, ktorá môže obsahovať Vašich zákazníkov? Pochopiteľné, nebudete predsa oslovovať zákazníkov s ponukou Vašich služieb, ak ich už využívajú. Vytriedime. Alebo Vy. Prostredníctvom IČO alebo názvu spoločnosti. Takže si prenajmete len nové adresy.  
 
 
Ako môžeme na základe existujúcich zákazníkov získať nových potenciálnych?
 
Analýzou Vašej databázy zistiť charakteristické znaky existujúcich zákazníkov. Znaky ako napr. IČO, predmet činnosti (SK-NACE), počet pracovníkov, región. Na základe týchto znakov nájdeme v našej databáze ďalšie spoločnosti, ktoré tieto kritéria spĺňajú. Nájsť potenciálnych zákazníkov analýzou existujúcich je značne efektívny spôsob. Ak to u existujúcich členov skupiny funguje, s veľkou pravdepodobnosťou to bude fungovať aj u ostatných.
 
 
Ak si chceme vytvoriť databázu podľa vlastných požiadaviek?
 
Zadefinujte cieľovú skupinu. Počet záznamov Vám oznámime. Rozhodnete sa, aké položky majú záznamy obsahovať. Vypracujeme kalkuláciu a časový harmonogram. Budovať databázu môžete aj dlhodobo, ak je počet väčší. Alebo nám oznámite, že potrebujete každý mesiac získať 200 kontaktov s vyplnenými položkami. Toto postupné budovanie databázy má význam hlavne pri oslovovaní potenciálnych zákazníkov prostredníctvom obchodníkov, ktorí v čase dostávajú relevantné informácie a môžu s nimi hneď pracovať.
 
 
Ako garantujete správu klientskych databáz?
 
Klientska databáza sa výhradne využíva len na pokyn klienta pre konkrétne akcie. Ochrana údajov býva zabezpečená zmluvne. 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky